კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 • კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  Artyom’s კომპანიის ოფიციალურ საიტზე შესვლისას, თქვენ შემოგთავაზდებათ  შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ელფოსტის მისამართი. თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე ანონიმურად.
  ჩვენ ვკრიფავთ პირად ინფორმაციას ჩვენს მომხმარებლების შესახებ   ნებაყოფლობითი  რეგისტრაციის, გამოწერის ან მიმართული წერილის დახმარებით.
  საიტის მომხმარებლებს შეუძლიათ მიაწოდონ პირადი ინფორმაცია სხვადასხვა  მიზნებით – დაწყებული სიახლეების გაცნობიდან, დამთავრებული პროდუქციის სახეობის და ღონიზძიებების შესახებ  ინფორმაციის მიღებამდე.   ჩვენს მიერ შეკრეფილი ინფორმაცია მოიცავს მომხმარებლის სახელს, გვარს, ტელეფონს, ელფოსტას, ქვეყნის კოდს. მოთხოვნილი ინფორმაცია საჭიროა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, აგრეთვე თქვენთვის სინტერესო კითხვების შესახებ ნაყოფიერი თანამშრომლობის უზრუნველყოფისათვის. მიუხედავათ ამისა, თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეიძლება გამოიყენილი იქნას აგრეთვე მარკეტინგის ან სხვა კორპორატიული მიზნებისათვის. ჩვენი საიტის სარგებლობით, თქვენ ეთანხმებით შემდეგ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

  თქვენი უფლებები:

  1. თქვენს მიერ გამოგზავნილი სარჩელის თანახმად, ჩვენ ამოვიღებთ თქვენი მონაცემები მონაცემთა ბაზიდან.
  2. თქვენ უფლება გაქვთ თხოვოთ გამოყენებული არ იყოს თქვენი მონაცემები მარკეტინგული მიზნებისათვის.
  3. თქვენ შეგიძლიათ გამოაცხადოთ თქვენი საჩივრები და შემოთავაზები.
  4. თქვენ შეგიძლიათ შეტყობინების სახით მიიღოთ ახალი ამბები ასორტიმენტის შევსების შესახებ.
  5. თქვენ ინფორმირებული იქნებით კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებული ცვლილებების შესახებ.

  ჩვენ უფლება გვაქვთ ჩვენი შეხედულებისამებრ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის არსებულ ვერსიის შეცვლას, რედაქტირებას და განახლებას. ჩვენ შეგატყობინებთ შესრულებული ცვლილებების შესახებ,  კონფიდენციალურობის პოლიტიკის  განახლებულ ვერსიის განთავსებით.

  Last update 16.12.2015

 • იურიდიული ინფორმაცია

   

  გთხოვთ გაეცნოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც არეგულირებს თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციის გამოყენებას.
  Artyom’s კომპანიას აქვს საიტზე მოთავსებული  ნებისმიერ მასალასთან დაკავშირებული საავტორო უფლებები. Artyom’s კომპანია არის ამ საიტზე მოთავსებული ნებისმიერი სასაქონლო ან სავაჭრო ნიშნის, ლოგოტიპის ან დასახელებების სამართლებრივი მფლობელი. საიტზე  მოთავსებული ნებისმიერი მასალების გამოყენება ან ცვლილება ითვლება Artyom’s  კომპანიის ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევა. საიტის ყველა მასალები გათვალისწინებულია განსაკუთრებით გასათვალიერებლად. მატერიალების ასლი, რეპროდუქცია, განმეორებითი დაბეჭდვა, გამოქვეყნება, გადაცემა და გავრცელება აკრძალულია. ეს აკრძალვა მიმართულია საიტის მასალების გავრცელებას სხვა საიტებზე  და არასაავტორო მითითების შექმნას.   ჩვენი საიტის სარგებლობით, თქვენ ეთანხმებით, რომ აღნიშნული წესები კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად შეადგენს საიტის გამოყენებისათვის გათვალისწინებული შეთანხმება – თქვენს და Artyom’s კომპანიის შორის.

  Last update 16.12.2015