ochrana osobních údajů

 • ochrana osobních údajů

  Když vstoupíte na oficiální stránku společnosti Artyom’s jewelry, bude Vám nabídnuto zadat Vaše jméno a adresu elektronické pošty. Ale Vy můžete vstoupit na webovou stránku i anonymně.
  My sbíráme osobní údaje o našich uživatelech pomoci jejich dobrovolné registrace, abonmé nebo poslaného dopisu.
  Uživatelé webové stránky můžou poskytovat osobní údaje pro různé cíle: dozvídat se novinky, informace o výrobcích a akcích. Námi sbírané údaje zahrnujou jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, kód státu. Sbírané údaje slouží ke zlepšení kvality služeb, a taky k zajištění produktivní spolupráce s otázkami, které vás zajímají. Přesto Vámi poskytnuté údaje můžou být použity v marketingu nebo při korporativních akcích.
  V  případě použití naši webové stránky Vy souhlasíte s touto politikou ochrany osobních údajů:

  Vaše práva:

  1. podle Vámi poslaného odkazu odstraníme z báze Vaše údaje,
  2. máte právo prosit nepoužit Vaše údaje v marketingu,
  3. můžete si  stěžovat nebo poslat Vaše návrhy,
  4. můžete dostávat oznámení o doplnění nových kolekcí,
  5. oznámíme Vás o změnách tikajících se politiky ochrany osobních údajů.

  My máme právo podle našeho uvážení změnit, editovat a obnovit současnou verzi politiky ochrany osobních údajů. Oznámíme Vás o změnách a uložíme editovanou verzi politiky ochrany osobních údajů.

  Last update 16.12.2015

 • oficiální stránka

  Prosíme Vás se seznámit s politikou ochrany osobních údajů, která reguluje použití Vámi poskytnuté informace. Společnost Artyom’s jewelry má autorské právo na každý materiál z naši webové stránky. Společnost Artyom’s jewelry je  vlastníkem každé  značky, logotypu a názvu na této webové stránce. Použití nebo změna každého materiálu z naši webové stránky je porušení práva duševního vlastnictví společnosti Artyom’s jewelry. Všechny materiály webové stránky jsou určeny jen ke zhlédnutí. Kopírování, rozmnožování, dotisk, vydání, přenos a  rozšíření  materialů  je zakázáno. Tento zákaz je namířen proti rozšíření materialů na druhých  webových  stránkách a vytvoření neautorských odkazů. V  případě použití naši webové stránky Vy souhlasíte, že tato pravidla spolu s politikou ochrany osobních údajů formujou dohodu mezi Vámi a společností Artyom’s jewelry o použití webové stránky.

  Last update 16.12.2015